wz uw logo  transparent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

z okazji XXX - lecia prowadzenia zajęć z informatyki

 

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową p.t.

 

Informatyka 2 Przyszłości

 

organizowaną pod patronatem

 

Dziekana Wydziału Zarządzania

oraz

Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

 

 

Współorganizatorami konferencji są :

 

IFS Poland sp. z o.o.

BOC – Information Technologies Consulting sp. z o.o.

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach :

 

3 - 4 grudnia 2014 roku

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski przewodniczący

Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski – przewodniczący  

Dr Tomasz Parys, Uniwersytet Warszawski – sekretarz naukowy

Prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań,

prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol, Uniwersytet Gdański,

Prof. dr hab. Bolesław Borkowski, SGGW, Warszawa, 

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice,

Prof. dr hab. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska,

Dr inż. Mieczysław Jagodziński, IFS Poland,

Prof. SGGW, dr hab. Joanna Kisielińska, SGGW, Warszawa, 

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Kobyliński, SGH, Warszawa,

Prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław,

Prof. dr hab. Tadeusz Krupa, Politechnika Warszawska,

Prof. dr hab. Bernard Kubiak, Uniwersytet Gdański,

Prof. dr hab. Mirosława Lasek, Uniwersytet Warszawski,

Prof. UG,  dr hab. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański

Prof. UE. dr hab. Leszek Maciaszek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław,

Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki,

Prof. dr. hab. Adam Nowicki, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław,

Prof. UE dr hab. inż. Małgorzata Nycz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław,

Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak, Politechnika Szczecińska, 

Prof. dr hab. Celina Olszak,  Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 

Prof. UE dr hab. Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław,   

Prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 

Prof. UMCS, dr hab. Zbigniew Pastuszak, UMCS w Lublinie,   

Prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz Akademia Obrony Narodowej, Warszawa,    

Prof. dr hab. Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska,

Prof. dr hab. Henryk Sroka, Uniwersytet Ekonomiczny,  Katowice,

dr hab. inż. Stanisław Stanek, Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu,   

Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński,  

Dr hab. Urszula Świerczyńska - Kaczor, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

Dr hab. inż. Janusz Wielki,  Politechnika Opolska,    

Prof. UE, dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny,  Katowice,   

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 1.      Metody i technologie budowy nowoczesnych systemów informatycznych

·         Problemy analizy i projektowanie systemów informatycznych

·         Wdrażanie systemów informacyjnych w obiektach gospodarczych

·         Tworzenie tradycyjnych systemów informatycznych oraz systemów e-biznesu

·         Narzędzia do budowy systemów informatycznych

 

2.      Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą

·         Drążenie danych i metody indukcyjne

·         Systemy sztucznej inteligencji

·         Metody i narzędzia sztucznej inteligencji

·         Dynamika wiedzy i maszynowe uczenie

·         Organizowanie centrów wiedzy i zdalne uczenie

·         Inżynieria i ekonomika wiedzy

 

3.      Zastosowania systemów e-biznesu w gospodarce

·         Efektywność i użyteczność zastosowań e-biznesu

·         Sektorowe analizy zastosowań e-biznesu

·         Systemy elektronicznego biznesu w Polsce i na świecie

·         Integracja systemów elektronicznego biznesu z systemami tradycyjnymi

·         Przedsiębiorstwa WEB 2.0 i WEB 3.0

·         Social Media i portale społecznościowe

 

4.      Nowoczesne zintegrowane systemy informacyjne wspomagające zarządzanie i ich relacje z e-biznesem

·         Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning)

·         Systemy zarządzania kontaktami z klientem CRM (Customer Relationship Management)

·         Systemy zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management)

·         Systemy informacyjno-analityczne klasy BI (Business Intelligence)

·         Problemy zastosowań baz i hurtowni danych

 

5.      Ekonomiczno-społeczne oraz kulturowe uwarunkowania biznesu

·         Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

·         Problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego

·         E-administracja

·         Społeczne zastosowania i uwarunkowania elektronicznego biznesu

·         Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi

·         Cyberterroryzm

 

 

KALENDARIUM

15 maja 2014 r.

Zgłoszenie udziału i tematu wystąpienia (na adres mailowy konferencji).

30 września 2014 r.

Nadesłanie pełnego tekstu referatu po polsku lub angielsku. 

15 października 2014 r.

Termin wysłania informacji o przyjęciu referatu.

1 listopada 2014 r.

Termin dokonania opłaty za udział w konferencji.

3 - 4 grudnia 2014 r.

Konferencja.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Udział w konferencji z noclegiem

850 zł.

Udział w konferencji bez noclegu

750 zł.

Publikacja referatu

500 zł.

Publikacja referatu dla doktorantów

300 zł.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia: 1 listopada 2014 r. na konto :

 

 

Wydział Zarządzania UW, ul. Szturmowa 1/3,

02 - 678 Warszawa

 

11 1160 2202 0000 0000 6084 8803

 

w tytule przelewu prosimy o dopisek: „Konferencja - Informatyka 2 przyszłości”

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

KONTAKT

Przewodniczący :

dr Tomasz Parys

(tomasz.parys@uw.edu.pl)

 

Członkowie:

dr Oskar Szumski

mgr Tomasz Kozyra

mgr Katarzyna Moc

dr Maksymilian Pawłowski

mgr Katarzyna Zarańska

 

 

 

 

Katedra Systemów Informacyjnych

Zarządzania

 

Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 1/3

02-678 Warszawa

 

 

Adres do korespondencji elektronicznej :

i2p2014@wz.uw.edu.pl

 

 

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 

Tekst w formacie MS Word lub Open/Libre Office, rozmiar papieru A4, czcionka Times New Roman, 12 pkt., przypisy numerowane kolejno, cyframi arabskimi, umieszczone u dołu strony. Prosimy nie stosować przypisów końcowych. Rysunki umieszczone w tekście prosimy przesłać w oddzielnych plikach. Marginesy standardowe 2,5 cm, interlinia 1 wiersz. Prosimy również o nieumieszczanie w tekście nagłówków i stopek oraz wszelkiego rodzaju ozdobników (np. inicjały).

 

Maksymalny rozmiar tekstu nie powinien przekraczać 10 stron.

 

W tekście (pod jego tytułem) prosimy zamieścić dane o autorach (instytucja, adres oraz e-mail).

 

            Nadesłane referaty, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną wydane, podobnie jak w latach ubiegłych, w formie monografii Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania. Materiały w formacie określonym poniżej, prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konferencji. Językiem konferencji jest język polski, przy czym artykuły mogą być nadsyłane także w języku angielskim. Przewidujemy również sesje w języku angielskim.

 

           

Prosimy o dołączenie

streszczenia oraz  słów kluczowych w języku polskim i angielskim,  

a także bibliografii.

 

 

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie na konferencji

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Organizatorzy